V Parku Škocjanske jame že vrsto let izvajajo ukrepe, s katerimi pomagajo ohranjati populacije netopirjev. Da bi to ogroženo živalico bolj približali otrokom, smo na šoli organizirali delavnico, kjer so učenci neobveznega izbirnega predmeta tehnike izdelali vsak svojo netopirnico.

V sredo, 20. 2. 2019, so se učenci zbrali v tehniški učilnici. G. Tomaž Zorman in ga. Darja Ivančič sta predstavila življenje netopirjev. V Sloveniji živi 30 vrst netopirjev. So sesalci. Samice kotijo žive mladiče in jih dojijo z mlekom. So edini sesalci, ki dobro letijo. Vzgon na netopirjevi prhuti nastane podobno kot na letalskem krilu. Druga posebnost je njihova orientacija, saj je vid drugetnega pomena. Eholacija deluje po načelu poslušanja odmevov klicev, ki jih oddaja netopir. Prehranjujejo se z veščami, pajki, gosenicami. Na lov se odpravijo zvečer in se v zatočišča vrnejo v jutranjem mraku. Njihova zatočišča so: dupla dreves, špranje v skalnih stenah, jame, nenaseljene podstrešje stavb (cerkve, gradovi).

Nekaj vrst netopirjev:

  • mali in veliki podkovnjak,
  • navadni netopir,
  • dolgonogi netopir,
  • širokouhi netopir,
  • dolgokrili netopir …

 

Vsak učenec je s pomočjo drugih dokončal svojo netopirnico, ki jo je z veseljem odnesel domov.

Ob tej priliki bi se radi zahvalili Parku Škocjanske jame, še posebej Tomažu in Darji, ki sta nam pomagala s strokovnimi nasveti in podarjenim materialov za čisto vse učence. Najlepša hvala!