Od 9. do 11. novembra smo izvedli tridnevno vikend delavnico, kjer so učenci naše šole spoznavali medvrstniško mediacijo, raziskovali ter preko različnih iger širili svoja znanja na različnih področjih.

Pred odhodom so učenci imeli dve pripravljalni srečanji, na katerih so spoznali korake mediacije in načine sodelovanja somediatorjev.

V petkovem poznem popoldnevu smo se mentorji in 19 učencev zbrali pred domom Rak v Rakov Škocjanu. Poleg programa usmerjenega v pridobivanje in urjenje veščin mediacije, smo mentorji intenzivno pogojevali medsebojno druženje in sodelovnaje otrok različnih generacij. Učenci od 7. do 8. razreda so se do poznih večernih ur družili in spoznavlia s socialnimi igrami.

V soboto smo v dopoldanskih delavnicah prepoznavali pomebnost obrazne in telesne mimike ter razlik v jakosti in barvi glasu. Ob tem smo se pogovarjali o vrstah in vzrokih konfliktov ter njihovih značilnostih. V popoldanskem času smo se konkretneje spoprijeli z aktivnim poslušanjem in povzemanjem, s prepoznavanjem čustev in drugimi tehnikami. Učenci so razmislili tudi o pravilih zapisovanja uspešnega dogovora. Po večerji smo za sprostitev odšli na kratek sprehod s svetilkami. Med potjo smo odkrivali pomembnost medsebojnega zaupanja in premagovanja strahu pred tišino. Zvečer smo pripravljali več scenarijev za konflikt med najstnikoma in rešitev s pomočjo dveh vrstniških mediatorjev, v nedeljo zjutraj pa smo se preizkusili v igri vlog in posneli  prizore zapleta in razpleta konflikta. Po kosilu smo se za razvedrilo sprehodili do naravnega mostu.

Sredi čudovite narave smo se na delavnicah ves čas učili konstruktivnega obvladovanja konfliktov ter medvrstniške mediacije tako v šoli kot tudi v življenju. Ustvarjali smo, raziskovali in se preko različnih iger tudi učili.

Mentorce smo bile z učenci in izvedbo delavnic zadovoljne. Otroci so bili ustvarjalni in pripravljeni na sodelovanje. Presenetili so nas s svojo raznolikostjo in strpnostjo. Osvojili so veščine in pridobili pozitivne izkušnje pri reševanju sporov. Prepričane smo, da bodo mladi v bodoče lažje izoblikovali pozitivne vzorce za reševanje problemov, ki jih bodo srečevali v življenju.

Svoje znanje bodo učenci lahko nadgradili z mesečnimi srečanji na OŠ Srečka Kosovela Sežana.