V lanskem šolskem letu so učenci drugega razreda sodelovali v mednarodnem projektu izmenjavi voščil ob novem letu. Za omenjeni projekt je nacionalna svetovalna služba podelila nacionalni znak kakovosti.

Ob izmenjavi voščilnic so učenci krepili medkulturne in jezikovne kompetence.