Med 22. in 26 oktobrom je potekala humanitarna akcija zbiranja starega papirja. Zbranega je bilo 12171 kg papirja.

 

Največ papirja je zbral 2.A (940 kg), na drugo mesto se je uvrstil 1.D (767 kg) , na tretje pa 4.C (729 kg). Denar od zbranega papirja bo namenjen v šolski sklad za učence iz socialno ogroženih družin.

Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo učencem in delavcem šole (še posebno hišnikoma), staršem in starim staršem. Naslednja humanitarna akcija bo predvidoma aprila 2019.

 

Mentor Skupnosti učencev šole: Danilo Ravbar