Sestava sveta staršev

Po en predstavnik staršev vsakega oddelka.

Poslovnik sveta staršev

Poslovnik sveta staršev (od april 2021)

Aktualne seje sveta staršev

1. Konstitutivna seja, 18.10.2022

2. seja(redna), 15.11.2022


  1. Konstitutivna seja, 2.11. 2021
  2. seja (redna, VK), 1.12. 2021
  3. seja (2. redna), 9.3.2022
  4. seja (3. redna), 28.3.2022
  5. seja (4. seja – dopisna), 7.4.2022
  6. seja (5. redna), 10.5.2022

Kontakt

svetstarsev.ossk@gmail.com

Arhiv

Arhiv preostalih sej sveta staršev.