Kontaktna številka


telefon: 041-770-816

Obrazci


Podaljšano bivanje – obrazci

Novičke iz podaljšanega bivanja


 • Srečkov kviz v podaljšanem bivanju
  Naš Srečko bi 18. marca praznoval že 120 let. Kot obeležitev njegovega rojstva smo v podaljšanem bivanju izvedli Srečkov kviz. Učenci prvih, drugih in tretjih razredov smo se zbrali v malem večnamenskem prostoru. Izbrali smo šest skupin, ki so jih sestavljali predstavniki drugih in tretjih razredov. Učenci so pokazali zelo veliko znanja, tako da je bil »boj za zmago« hud. Na koncu je z minimalno prednostjo zmagala skupina Srečki, za kar smo jim vsi čestitali. Kulturni program so popestrili učenci prvih razredov, ki so zapeli Kosovelovo pesem Medvedi in medvedki. Celoten kviz sta suvereno in spretno povezovala Luka in Mila, … Preberi več
 • Predpraznično dogajanje v PB
  Predpraznični teden je bil v podaljšanem bivanju poln različnih dogodkov in medsebojnega druženja. V torek smo imeli v jedilnici vsi skupaj izmenjevalnico igrač. Učenci so od doma prinesli igrače, družabne igre, knjige, ki jih doma ne uporabljajo več in jih ne bodo pogrešali. Prinešene igrače so si med seboj najprej ogledali in nato zamenjali. V četrtek smo imeli prav poseben kino popoldne. Učenci od prvega do tretjega razreda smo se zbrali v malem večnamenskem prostoru, kjer so si učenci ogledali risanko Snežna kraljica. Učenci četrtih in petih razredov pa so si ogledali risani film. Petek pa je bil namenjen skupnemu … Preberi več
 • Ustvarjanje voščilnic za Rdeči križ
  V mesecu novembru so učenci v podaljšanem bivanju ustvarjeli voščilnice za območno združenje Rdečega križa Sežana. Izdelovali so voščilnice v različnih tehnikah z zimskimi in prazničnimi motivi. Učenci podaljšanega bivanja od prvega do petega razreda so naredili 140 voščilnic. Predali smo jih predstavnici RK Sežana, da jih bodo v predprazničnih dneh poslali ali predali starejšim občanom in jim s tem polepšali praznike. Upamo, da jih bodo otroški izdelki razveselili. aktiv PB

Povezava do vseh novic podaljšanega bivanja

Kaj je podaljšano bivanje


Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka.

Organizacija podaljšanega bivanja


Vsaka dejavnost traja 50 minut.

 • Kosilo,
 • sprostitvena dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Potek dela PB

Pravila obnašanja


Pri kosilu

 • Pred kosilom si umijemo roke.
 • V koloni upoštevamo pravilo nedotikanja in smo tiho.
 • Jemo v tišini.
 • Hrano jemo s priborom.
 • Za mizo počakamo učence, ki še jedo.
 • Iz jedilnice odhajamo v koloni za učiteljem podaljšanega bivanja.

V garderobi

 • V garderobah se preobuvamo.
 • Obutev in oblačila ustrezno pospravimo.
 • Osebne predmete in oblačila odnašamo sproti domov.
 • Ko je športni dan ali druge dopoldanske aktivnosti mora imeti učenec s seboj peresnico, copate in zvezek za podaljšano bivanje.

Na igrišču

 • Na igrišče hodimo v koloni.
 • Pazimo na lastno varnost.
 • Upoštevamo cestno prometna pravila.
 • Zadržujemo se na igralni površini.
 • Upoštevamo navodila učitelja.
 • Z igrišča ne odhajamo brez vednosti in dovoljenja učitelja.
 • Odgovorno ravnamo s športnimi rekviziti.
 • Pred odhodom z igrišča pospravimo in poskrbimo za svojo in šolsko

Hišni red podaljšanega bivanja:


 • Pravilo NEDOTIKANJA
 • Ko prihajate po otroka potrkajte, pozdravite in počakajte na hodniku pred razredom, da vaš otrok pospravi šolske potrebščine, igrače, stol…, ker le tako lahko delo v razredu poteka nemoteno.
 • Ne vstopajte sami v prazne učilnice.
 • Starši, naprošamo vas, da se ne zadržujete v garderobah.
 • Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.
 • Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici, oz. naprošamo vas, da pravočasno prihajate po svojega otroka.
 • V šolo naj otroci ne nosijo dragocenih stvari (nalivniki, nakit, denar) saj zanje ne prevzemamo odgovornosti.
 • Po končanem pouku učenci počakajo učitelja podaljšanega bivanja na določenem mestu.
 • Po hodnikih hodimo tiho.
 • Stvari, ki niso naše, pustimo pri miru.
 • Namerno poškodovana ali uničena šolska/učenčeva lastnina se ustrezno nadomesti ali plača.

Pomembne informacije


 • Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo in barvice.
 • V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom na vratih učilnice seznanjeni kje se nahajamo.
 • Učiteljem pisno sporočite s kom in kdaj bo vaš otrok odhajal iz podaljšanega bivanja (pooblastila). Obrazci so objavljeni na spletni strani in oglasni deski. Enako velja za interesne dejavnosti. Vsaka sprememba bo veljavna le z vašim pisnim dovoljenjem.
 • Obveščamo vas, da ste sami dolžni poskrbeti za odjavo in prijavo prehrane (malica, kosilo, popoldanska malica) na blagajni šole (ga. Mateja Jankovič  tel. št. 05/7311888).
 • Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato učenci v tem času ne odhajajo domov.
 • Predčasen odhod otroka iz podaljšanega bivanja je možen le v primeru, da ima učenec/ka to zabeleženo v informatorju in podpisano s strani staršev.
 • Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanje interesnih dejavnosti v času PB), zato  boste morali  vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.