PredmetOznaka predmetaRazredUčitelj
ItalijanščinaN2I_7-9 7. – 9. Maja Mržek