Učenci PŠ Lokev so teden otroka (2. 10. )začeli  z zakaji o gozdu. Na veliko vprašanj jim je znal odgovoriti gozdar Bogdan Magajna. Najprej so v razredu spoznali, kakšen pomen ima gozd za vse prebivalce na svetu, katere živali in rastline so v gozdu. V skupinah so se učenci preizkusili v reševanju ugank in spoznavanju gozdnega bontona.

Po malici so se odpravili v bližnji gozd. Bolj podrobno so spoznali lipo, jesen, črni bor, smreko, javor, gaber in hrast. Opazovali so tudi lišaje v različnih barvah. V skupinah so iskali gozdno abecedo, skakali v daljino kot polh, kuna zlatica, zajec, lisica, srna in jelen, se igrali spomin in s posebno merilno napravo merili debelino dreves. Gozdar je z vrvico prikazal obseg najdebelejšega drevesa v Sloveniji – Najevsko lipo na Koroškem, ki meri 3m. Učenci so bili z naravoslovnim dnevom zelo zadovoljni, saj so dobili veliko zatojev na svoja vprašanja.