Danes, 15. septembra 2023, smo ob koncu prve šolske ure obeležili današnji državni praznik – dan vrnitve Primorske k matični domovini.

Obeležitev je potekala po ozvočenju, kjer smo najprej prisluhnili slovenski himni. Učenka Nataša Skok je nato prebrala povzetek zgodovinskih dogodkov in nas spomnila na obdobje med obema vojnama, ko je bila Primorska po Rapalski pogodbi priključena Italiji in so bili primorski Slovenci na tem območju podvrženi italijanskemu fašizmu in zatiranju. Danes se spominjamo 15. septembra 1947, ko je v veljavo stopila pariška mirovna pogodba, ki je Jugoslaviji in hkrati tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske. Priključitev Primorske matični domovini je za Slovence, ki so živeli onstran meje, pomenila konec fašističnega terorja, prisilnega raznarodovanja in grobih asimilacijskih pritiskov, ki so jim bili izpostavljeni v obdobju med obema vojnama.

Učenka Kiara Brana Aranđelović nas je v prebranem besedilu seznanila z nastankom primorske himne – Vstajenje Primorske. Avtor besedila je dr. Lev Svetek–Zorin, ki je besedilo pesmi napisal že 6. septembra leta 1944. Pesem je leta 1968 uglasbil Rado Simoniti. Za himno Primorcev pa je bila pesem razglašena 15. septembra leta 1978 v Komnu, ko je ljudstvo ob zvokih pesmi samodejno vstalo in pesem počastilo.

Primorski himni smo ob koncu obeležitve prisluhnili tudi mi, ob tem pa še enkrat poudarili, da se pri Vstajenju Primorske vstane šele ob refrenu. 

                                                                                                         Jasmina Martini

Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli

svoje ponižanje, svoje gorje,

krik maščevanja na ustnih zatrli,

ga zakopali globoko v srce.

Toda glej, planil vihar je presilen,

kot pajčevine raztrgal okov,

šinil je zopet žar novega dneva

tja do poslednjih primorskih domov.

Strojnice svojo so pesem zapele,

zrak je pretreslo grmenje topov,

širne poljane so v ognju vzplamtele,

klic je svobode vstal sredi gozdov.

Vstala Primorska si v novo življenje,

z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!

V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju

našla si končno svoj pravi obraz.