Kako bi bilo lepo, če bi bili vsi prijatelji in bi se med seboj spoznavali, poslušali in podpirali. Čeprav bi imeli različne poglede na stvari in bi različno reševali probleme, bi se vsekakor medsebojno iskreno sprejemali. Podobno izkušnjo so doživeli učenci OŠ Srečka Kosovela Sežana na vikend delavnici na temo mediacije.

V sklopu razširjenega programa je skupina mediatork organizirala interesno dejavnost vrstniške mediacije. Učenci so imeli najprej 16 ur teoretično-praktične priprave, s pomočjo katerih so izboljšali svoje socialne komunikacijske veščine. Globlje so razumeli specifiko konflikta in njegovo razsežnost. Osvojili so mediacijske tehnike, postopek mediacije in strategije sklepanja uspešnejših dogovorov. Naučili so se sami reševati spore med sovrstniki, spoznavali in razvijali so spoštovanje do sebe in drugih ter pridobivali spretnosti za strpno sožitje.

Na vikend delavnici v CŠOD Rakov Škocjan so se učenci različnih generacij družili od petka do nedelje. Spoznavali so se s socialnimi igrami in istočasno urili veščine mediacije. Na različnih delavnicah, ki so jih vodile mentorice Helena, Katja, Maja, Marija in Silvija, so prepoznavali pomembnost obrazne in telesne mimike ter razlik v jakosti in barvi glasu. Ob tem so se pogovorili o vrstah in vzrokih konfliktov ter njihovih značilnosti, se konkretneje spoprijeli z aktivnim poslušanjem, s povzemanjem, preokvirjanjem, prepoznavanjem čustev in z drugimi tehnikami. Urili so zapisovanje uspešnega dogovora in odkrivali pomembnost medsebojnega zaupanja in premagovanja strahu. Razmišljali so o različnih rešitvah in se preizkusili v igri vlog, delu v skupinah, zaupanju ter posneli prizore zapleta in razpleta konflikta.

Mentorice bi rade pohvalile njihovo spontanost, izvirnost, požrtvovalnost in vnemo. Čeprav so bile vaje kar zahtevne, so pristopili z veliko mero odgovornosti. Bili so pogumni, radovedni in pri pogovorih zelo iskreni. Pripovedovali so osebne izkušnje in radi prisluhnili izkušnjam mentoric.

Vsi skupaj smo se imeli zelo lepo in mentorice komaj čakamo, da bodo mladi s pridom uporabili svoje znanje.

Vodja šolskih in vrstniških mediatorjev in mediatork

Marija Štekar Košuta