Med 5. in 9. decembrom 2022 je potekala akcija zbiranja starega papirja. Zbranih je bilo 3935 kg papirja. Denar od zbranega papirja bo namenjen za opremo skupnih šolskih prostorov (ureditev kotičkov in nakup družabnih iger, …).

Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali v akciji,  za   izvedbo pa gre posebna zahvala našima hišnikoma. Naslednjo akcijo planiramo v spomladanskem času.

Skupnosti učencev šole.