Prevoz za učence  – samo ob 13.15 – 13.30

POUK

  • učenci od 1. – 5. razreda bodo imeli 4 šolske ure, t.j. do 11.30 (1., 2. ura po urniku, 3. in 4. uro z razrednikom)
  • učenci od 6. – 9. razreda bodo imeli 4 šolske ure, t.j. do 11. 30 (1., 2. ura po urniku, 3. in 4. z razrednikom), po 4. šolski uri gredo učenci, ki so iz Sežane, lahko na kosilo in domov, 5. šolsko uro ostanejo učenci vozači v razredu z razrednikom.

Za učence vozače bo poskrbljeno v obliki dežurstva za učence.

KOSILO

V kolikor vaš otrok ne bo imel kosila, prosimo, da odjavite obrok

easistent – zavihek prehrana – odjava 24.6.