V okviru dela z učno uspešnimi učenci in učenci s posebnimi interesi smo se med 6. in 8. majem 2022 podali na vikend tabor na Vojsko. Tabora se je udeležilo 34 učencev.

Med izpeljavo raznolikih aktivnosti smo se spoznali in povezali, se preizkusili v Lego robotiki, se podali na orientacijski tek, reševali kvize, okusili čuječnost in meditacijo, razgibali možgane,  se preizkusili v dramatizaciji z različnimi igrami vlog,  literarno ustvarjali, se posvetili prepoznavanju čustev ter izkusili raztezno-krepilne vaje joge . Tabor smo zaključili z ogledom Rudnika Idrija, v katerem so nas vodniki popeljali po zgodovinskih poteh Antonijevega rova.

Zelo motivirani, vodljivi in sodelovalni učenci so doživeli veliko novih, zanimivih in poučnih aktivnosti.

Pri tem so dokazali, da njihova ustvarjalnost ne pozna meja. Izkazali so se mladi talenti v pesniškem izražanju, dramatizaciji in javnem nastopanju, vodenju skupine, programiranju in še marsikje.  Starejši učenci so bili zgled in motivatorji mlajšim ter s tem doprinesli k medgeneracijskemu povezovanju. Spoznali smo, da miselna vpetost ne utruja ter, da je prepoznavanje lastnih čustev in izražanje le teh še kako pomembno. Prav vse udeležene pohvalimo za aktivno sodelovanje pri izvedbi in evalvaciji aktivnosti, za trud, odgovornost in iskrenost.

Menimo, da so take dejavnosti velik doprinos k izgradnji zdrave, mlade, vedoželjne osebnosti. Trudili se bomo, da v naslednjem šolskem letu obdržimo tako obliko dela z uspešnimi učenci in učenci s posebnimi interesi ter jo dopolnimo in obogatimo z novimi vsebinami v sodelovanju z učitelji različnih predmetov ter šolsko svetovalno službo.

Besedilo in foto: Katja Trampuž, Katja Kovač in Vesna Perhavec