Vojna, v kateri so se znašli Ukrajinci, je sprožila velik val ubežnikov, predvsem mater in otrok, ki so v naglici zapustili svoje domove in postali odvisni od pomoči ljudi v sosednjih evropskih državah.

Od 16. marca do 25. marca 2022 smo na OŠ Srečka Kosovela Sežana z učenci prostovoljci organizirali akcijo zbiranja humanitarne in materialne pomoči za ukrajinske begunce. Skupaj z civilno zaščito, MDPM Sežana in Rdečim križem smo se tudi učenci ID Prostovoljec sem odločili, da po svojih močeh pomagamo Ukrajini in njenim ljudem.

Na šoli smo zbirali higienske pripomočke, zdravila, medicinsko pomoč in hrano, ki jo potrebujejo begunci, nastanjeni v begunskih centrih v Sloveniji in drugih evropskih državah. Pri zbiranju so se učenci naše šole odzvali s sočutjem do ljudi v stiski in pokazali veliko mero solidarnosti do ljudi, ki pomoč potrebujejo. Zbrali smo veliko materiala in napolnili okoli 100 škatel, ki so jih predstavniki Civilne zaščite odpeljali v regijski center Civilne zaščite v Postojni, od tu naprej pa v begunska zavetišča.

Ker so prav otroci najbolj tragične in nesmiselne žrtve vsake vojne, je solidarnost otrok in učiteljev v tej humanitarni akciji velikega pomena. Vzgajanje učencev za empatijo in v sočutju je pomembna tudi zaradi izzivov sodobnega časa. Če si želimo varnejši in prijaznejši svet, moramo otroke opremiti s strpnostjo, sposobnostjo razumevanja, sprejemanja in vživljanja v čustva drugega. Empatija zagotovo zmanjšuje verjetnost nasilja in je pomembna popotnica, ki bo otroke spremljala v odraslost.

Vsem, ki ste dobrosrčno sodelovali v akciji, pomagali z donacijo materiala ali z opremljanjem in pakiranjem škatel, se iskreno zahvaljujemo.

Mateja Melan, mentorica ID Prostovoljec sem