Povezava (pdf): Časopis učencev izbirnega predmeta šolsko novinarstvo