Učenci na podružnici Lokev so ves teden posvetili čebelam in izvedli več aktivnosti. Na sprehodih so opazovali čebelnjake v okolici vasi, poimenovali travniške cvetlice in ponovili pomen opraševanja cvetočih rastlin. Imeli so več likovnih delavnic in izdelali čebele, čebelnjake, plakat in poslikali panjske končnice. Rešili so kviz o čebelah in tako utrdili svoje znanje. Ogledali so si več videoposnetkov o čebelarstvu in teden zaključili s prepevanjem pesmi Čebelar.

Aktiv PŠ Lokev