Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana se iskreno zahvaljuje gospodu generalnemu konzulu Giuseppeju D’Agostu in Generalnemu konzulatu Italije v Kopru za donacijo gradiva in materialov.

Da smo bili deležni gradiv, gre zahvala tudi koordinatorici seminarja Igra v razredu ni šala: didaktična igra pri poučevanju italijanščine prof. dr. Nives Zudič Antonič. Seminar so organizirali Oddelek za italijanistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Generalnim konzulatom Republike Italije v Kopru in Italijanskim inštitutom za kulturo v Ljubljani.

Hvala vam za vaše izjemno darilo, ki bo pripomoglo k še bolj razgibanemu učenju italijanskega jezika in spoznavanju Italijanske kulture. Prepričani smo, da bo popestrilo učne ure italijanščine v vseh razredih.

Iskrena hvala.

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana