V torek, 26. 1. 2021, se zopet odpirajo šolska vrata za učence 1., 2. in 3. razredov. Dobrodošli!

Za vse učence bo potekal pouk po urniku, organizirano bo podaljšano bivanje in jutranje varstvo od 6. ure dalje – za učence 1. razreda, za ostale pa samo izjemoma, po predhodnem dogovoru z razredničarko.

VHOD V ŠOLO

V šolo vstopajo samo učenci. Učenci naj prihajajo v šolo ob 7. 45 in se namenijo naravnost v svojo učilnico, kjer se preobujejo in slečejo. Za učence 1. in 2. razreda velja prihod skozi glavni vhod, za učence 3. razreda pa vhod pri Karsiki.

 Pri vzgojno izobraževalnem delu bomo upoštevali navodila MIZŠ in NIJZ in sicer:

  • pouk in podaljšano bivanje bo potekalo v homogenih skupinah – po oddelkih, tako da se skupine med seboj ne bodo mešale (»mehurčki«),
  • učenci bodo v šoli uporabljali maske na hodnikih in večnamenskih prostorih, v učilnici jih lahko snamejo
  • učenci nosijo maske tudi ob prihodu v šolo in na šolskem avtobusu (V prvem tednu bo organiziran samo prvi odvoz domov),
  • v šolo prihajajo le zdravi učenci (morebitne odsotnosti starši sporočijo razredničarkam),
  • učenci dosledno upoštevajo stroga higienska priporočila (umivanje oz. razkuževanje rok, higiena kašlja).

ODHOD DOMOV

Držite se prosimo napovedane ure odhoda domov, izbirate lahko med 11.30, 12.30,13.30, 14.00 in dalje vsake pol ure. Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo, da med napovedanimi termini po svoje otroke ne prihajate.

V šoli bomo poskrbeli za varno in spodbudno okolje, gibanje, prezračevanje, čistočo in razkuževanje prostorov.

Želimo si, da prav kmalu napišemo podobno obvestilo tudi staršem od 4. – 9. razreda, ki žal ostajajo še vedno pri delu na daljavo. Bodimo optimistični.

Vse dobro vam želimo !

v.d.ravnatelja/ice                                                                                                            Bojana Škabar in sodelavci