PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL IN PROMOCIJA DEFICITARNIH POKLICEV

V četrtek, 15.10.2020, smo na šoli izpeljali delni tehniški dan na temo poklici. Učence devetega razreda smo želeli seznaniti s srednješolskimi programi in aktivnostmi v zvezi z vpisom v srednjo šolo ter predstaviti nekatere deficitarne poklice. Obrtna zbornica Sežana nam je bila pri organizaciji dogodka tudi letos v veliko pomoč. Žal letos predstavitve šol in poklicev niso potekale v živo, zato pa so za učence na Obrtni zbornici Sežana pripravili predstavitvene posnetke deficitarnih poklicev in srednjih šol.

Šolske svetovalne delavke bodo devetošolcem še celo šolsko leto svetovale in jim pomagale pri odločitvi.

Šolska svetovalna služba