Spoštovani učenci in starši,

od ponedeljka, 21.9.2020 veljajo novi začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Za učence do vključno 6. razreda maske v času pouka niso obvezne.

  • Učitelji do vključno 6. razreda morajo med poukom ohranjati vsaj 2 m medosebne razdalje, v nasprotnem primeru si morajo nadeti masko.
  • Učenci od 7. – 9. razreda morajo biti pozorni, da pri pouku in v stiku z ostalimi ohranjajo medosebno varnostno razdaljo vsaj 1,5 m. V kolikor je ohranjanje take razdalje nemogoče, morajo uporabiti masko.

Na šoli bomo z organizacijo pouka in ostalih dejavnosti še naprej skušali organizirati delo tako, da bi najpogostejši zaščitni ukrep tako za učitelje, kot učence v času pouka bil – upoštevanje varnostne distance 1,5 m. Prostorski pogoji in zahtevna organizacija dela pa nam ne omogočajo vedno zgolj uporabo samo tega ukrepa. Slediti moramo zavezujočim napotkom ministrstva in NIJZ-ja.

Zaposleni na šoli se srečujemo z različnimi pogledi staršev na zaščito pred virusom, kar se čuti tudi pri ravnanju in odzivih učencev na naša priporočila.

Naj postane skrb za zdravje naša skupna skrb. Virus nas preizkuša tudi v naši strpnosti, solidarnosti in zrelosti ter občutku drug do drugega.

Pogovorite se prosimo, s svojimi otroki, zakaj je OHRANJANJE VARNOSTNE DISTANCE POMEMBNO in jih opozorite, naj v nasprotnem primeru zaščitijo sebe in bližnjega z MASKO. V kolikor vztrajate, da vašemu otroku ni treba nositi maske v primerih, ko je le-ta v šoli zavezujoča, sporočite vašo željo/zahtevo razredniku, ki mora v tem primeru opraviti uradni zaznamek.

Spomladi smo se virusu umaknili v svoje domove, se izolirali. Zdaj se moramo naučiti z njim živeti. Bodimo pametnejši od njega.

Vse dobro

v.d. ravnatelja/ice
Bojana Škabar

Okrožnica Ministrstva