V ponedeljek, 25. 5. 2020, začenjamo z izvajanjem pouka za učence 9. razreda v prostorih šole. 

V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni brez znakov akutnih okužb dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu …).

Pouk bo potekal nekoliko drugače kot običajno, v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za zmanjševanje širjenja okužbe:

  • upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m);
  • umivanje in razkuževanje rok;
  • higiena kihanja in kašljanja;
  • uporaba zaščitnih mask za zaposlene, učence vozače (na avtobusu) in učence 9. razreda po hodniku;
  • delitev učencev v manjše skupine (največ 15 učencev);
  • stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo preko elektronske pošte.

 

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:

  • PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE

Učenci prihajajo v šolo med 7.45 in 7.55. Učenci prihajajo in odhajajo skozi vzhod zadaj/spodaj (zobna ambulanta).

V šolo vstopajo le ZDRAVI učenci. Pri vhodu je dežurna oseba, ki bo učenca sprejela. Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, se v spodnjih prostorih preobujejo in odidejo v vnaprej določene razrede. Prihod v razred je po zadnjem stopnišču.

Učenci so razdeljeni v manjše skupine, kot so že razdeljeni pri heterogenih skupinah (pri pouku TJA, MAT, SLJ). Skupine so poimenovane s črkami A,  B, C, D in E.

Učenci imajo v razredu vnaprej določen in označen sedežni red.

Učenci »vozači« vstopajo na šolski avtobus z maskami in si ob vstopu v vozilo razkužijo roke.  Učenci se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. Tudi ob odhodu iz šole vstopajo na avtobus z masko.

Organiziran bo samo 1. odhod avtobusov ob 13.30.  Do takrat učenci počakajo v dežurni učilnici (312).

 

 

  • POUK

Pouk se prične ob 8. uri.

Učenci v prostorih šole nosijo masko, za katero poskrbijo sami. V razredu pri pouku maska ni obvezna.

S seboj MORAJO imeti učenci 1. DAN (25. 5. 2020) podpisano izjavo o zdravju otroka (Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo – klikni), ki jo boste prejeli tudi na hišni naslov otroka.

Pouk bo potekal v manjših skupinah (do 15 učencev). Učiteljice bodo pouk prilagodile razmeram.

Učne pripomočke, zvezke in torbe učenci puščajo v šoli. Po presoji učitelja občasno nesejo lahko tudi domov.

Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in večkrat opozarjajo učence na higieno rok, kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.

Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, ampak imajo ves pouk v isti učilnici. Z urnikom jih bodo seznanile razredničarke. Uporabljajo stranišče v pritličju pri zadnjem stopnišču (pri učilnici SLJ).

 

  • PREHRANA

Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni porcijsko. Pred in po malici se razkužijo klopi. Učenci skrbijo za higieno rok in si posamično umijejo roke z vodo in milom.

Po pouku učenci brez prijavljenega kosila iz razreda odidejo z maskami po zadnjem stopnišču v spodnje prostore, kjer imajo trenutno garderobo.

Učenci, ki imajo kosilo, si temeljito umijejo roke z milom in odidejo v jedilnico takoj po pouku in nato odidejo domov. Učenci vozači imajo dežurno učilnico 312.

Navodil je veliko, a le s skupnim upoštevanjem pravil bomo vsi ostali zdravi in zadovoljni.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

razredničarke in vodstvo šole

Sežana,  20. 5. 2020