20. april 2020:

Prilagojena tedenska razporeditev dela na daljavo 6. – 9. razred

Spoštovani starši, dragi učenci

Po temeljitem premisleku, analizi rezultatov, ki jih je pokazala izvedena anketa s starši in seveda priporočilih MIZŠ in ZRSŠ o posredovanju učne snovi pri delu na daljavo, smo sklenili (predlog je podprl na svoji seji tudi svet zavoda), da bomo delo na daljavo od ponedeljka 20.4.2020, nekoliko preoblikovali in predvsem  poenostavili.

Učenci od 6. – 9. razreda bodo odslej  dobili na dan snov za največ štiri predmete in izbirni predmet (po navodilih učitelja IP),  pri čemer bo četrti predmet šport. Trenutna situacija terja od otrok tudi, da veliko svojega časa preživijo sedeče in pred zasloni, zato moramo gibanju in skrbi za zdravje posvetiti dodatno pozornost.

Tudi učitelji/ce razredne stopnje od 1. – 5. razreda bodo predmete dnevno prilagodili in načrtovali za otroke v sodelovanju s športnimi pedagogi vsakodnevno gibanje oziroma šport.

Na ta način bodo učenci svoje naloge in delo lažje prilagajali in ga opravili skladno s svojimi sposobnostmi, tehničnimi možnostmi in razpoložljivim časom.

S takšno razporeditvijo dela bodo učenci tako imeli tudi čas, ki ga bodo lahko posvetili učenju, ponavljanju in utrjevanju učne snovi, saj bo mesec maj namenjen (citiram ministrico) »pridobivanju ene dobre, prijazne in spodbudne ocene«.

Vse dobro vam želi celoten učiteljski zbor

#skupajzmoremo     #vsebošedobro      #ostajamodoma

Tedenska razporeditev predmetov od 6. – 9. razreda:

 

TEDENSKI_6.R

TEDENSKI_7.R

TEDENSKI_8.r

TEDENSKI_9.r

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dragi učenci in starši,

želimo, da bi »učenje na daljavo«, v katerega nas je čez noč prisilila nastala situacija, postalo le še en izziv na poti uspešnega doseganja ciljev in trajnega znanja.

Učencem pri tem pomagamo učitelji, šolski svetovalni delavci, učitelji dodatne strokovne pomoči, dama pa vi, starši. V želji, da bi vaše delo doma potekalo čim bolj sproščeno in tekoče, vam posredujemo nekaj nasvetov.

Tako za učence, kot za starše, sva šolski svetovalni delavki Karmen Tavčar (pedagoginja) in Meta Pavletič Pieri (psihologinja) dosegljivi na e-naslovih: karmen.tavcar@gmail.com, meta.pavletic@gmail.com.

 

 

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 

1) DRUŽINSKI POGOVORI

 • pogovor starši-otroci o nastali situaciji, spremljanje stanja v Sloveniji in v svetu – primerno otrokovi starosti in razvojni stopnji
 • jasen pogovor o namenu učenja na daljavo – naj nova oblika učenja postane priložnost uspešnega samostojnega učenja in utrjevanja učnih navad.
 • poudarjanje pomena higienskih navad – naj postanejo in ostanejo naša rutina tudi vnaprej.

 

2) POGOJI ZA UČENJE NA DALJAVO

 • mirno vzdušje, primerno za uspešno učenje in delo
 • kotiček za učenje (prostor, kjer se učenec dobro počuti, urejen delovni prostor, prava osvetlitev)
 • čas učenja (urnik učenja, odvisno od tipa učenca, bioritma…)

 

 

3)  PRIPRAVA IN MOTIVACIJA ZA UČENJE

 • sproščenost, zbranost (dobro naspani, siti, uvodne sprostitvene in razvedrilne dejavnosti npr. možganska telovadba)
 • motivacija (kaj novega se bom danes naučil, zvedel, spoznal, poizkusil narediti, zakaj se učiti – da izpolnim zastavljene cilje, želje, ki so najboljša učenčeva motivacija)

 

 

4) NAČRT UČENJA

 • izdelava načrta učenja – pomoč, da se učenec zna bolje organizirati in učenje opravi v določenem času (dnevni, tedenski načrt). Pri tem učenci sledijo navodilom učitelja za posamezni razred oziroma predmet. Urnik si lahko učenci natisnejo in prilepijo/namestijo na vidno mesto ali imajo na vidnem mestu na računalniku.
 • struktura in rutina naj bosta vodilo vsakega dneva, kar poveča občutek varnost in lastne vloge pri nadzoru svojega dela.
 • učenje naj poteka strnjeno z vmesnimi odmori
 • tisti, ki se uči, je vedno učenec

 

 

5) UČENJE UČENJA

 • Tisti, ki se uči, je vedno učenec ( učenci naj delo opravijo čim bolj samostojno. Starši nudijo učencem pomoč, mlajšim pomagajo pri načrtovanju časa, dela, podajanju navodil, iskanju pomenov. Učence spodbujajo, motivirajo, tudi s pohvalo).
 • Učenci se glede na učni stil (vidni, slušni, telesno gibalni) uspešno učijo, tako da si organizirajo učno gradivo (npr. razdelitev snovi na manjše enot), podčrtujejo bistvo, pobarvajo ključne besede, glasno ponavljajo snov, povezujejo in združujejo informacije. Najbolj pomembno pa je, da snov ponavljajo (glasno, ob miselnem vzorcu/ključnih besedah/izpiskih, med hojo,…) Šele s ponavljanjem informacije postanejo del dolgoročnega spomina, kar pomeni, da lahko naučeno znanje uporabim, povežem z drugim znanjem in kadarkoli prikličem v spomin.
 • Refleksija o učenju (kako sem se učil, koliko znam)

 

 

6) EVALVACIJA OPRAVLJENEGA DELA

 • Učenci naj redno in dosledno spremljajo svoje delo. Starši jim pomagajo pri pregledu opravljenih nalog in izdelkov (kaj so že opravili, kaj jih še čaka). Starši naj jim bodo v oporo in pomoč. Sprotna evalvacija opravljenega dela prispeva k večji notranji motivaciji učencev

7)  IN ČISTO NA KONCU

Izobraževanje na daljavo je lahko odlična stvar in marsikaj, kar se bomo v teh tednih naučili, bomo lahko pozneje s pridom koristili tudi po normalizaciji dela v šolah. Po drugi strani pa lahko marsikomu, sploh v danih prisilnih okoliščinah, povzroča resne težave. Zato je  pri načrtovanju dejavnosti za šolarje dobro upoštevati nekatere pomembne dejavnike.

Ker je izobraževanje na daljavo za vse skupaj nekaj novega, se pri načrtovanju držite načela MANJ JE VEČ, VEČ JE LAHKO HITRO PREVEČ.

Ne obremenjujte se preveč z rezultati,  domače učenje naj poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju.

Šolski svetovalni delavki želiva vsem učencem in staršem, da jim trenuten način učenja v danih okoliščinah prinaša veliko zadovoljstva, poglobljenega sodelovanja , prijetnih trenutkov in medsebojnega sodelovanja.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

OSTANITE DOMA, ZDRAVI, OPTIMISTIČNO NARAVNANI!

 

 

Uspešno učenje!

Šolski svetovalni delavki Karmen Tavčar, pedagoginja in Meta Pavletič Pieri, psihologinja

 

24.3.2020:

Rezultati ankete:KAKO BI OCENILI DELO NA DALJAVO (možnih je več odgovorov):

nalog za otroke je premalo 4
nalog za otroke je preveč 15
nalog za otroke je ravno prav 64
moj otrok dela naloge samostojno in se zabava 50
moj otrok rabi pomoč in pogosto mu moram kaj razlagati 32
dobro nam gre 71
pouk na daljavo je obremenitev za učence in starše, ki v tem trenutku ni primerna 11

V anketi je sodelovalo 165 staršev.
Vsi starši ste vabljeni k spremljanju novic v easistentu na oglasni deski “OBVESTILA STARŠEM”

 

VIDEO NAVODILA ZA UPORABO EASISTENTA (kliknite)