Spoštovani starši, pred nekaj trenutki smo bili obveščeni s spodnjo okrožnico o nadaljnem poteku vzgojno- izobraževalnega dela. TOREJ – DELO NA DALJAVO (POUK) PRIČNE V PONEDELJEK, 23.3.2020. Spremljajte novice na spletni strani. 

On 15.3.2020 Anton Baloh – MIZŠ – Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo wrote: 

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji, 

ob današnjih novih določilih Vlade Republike Slovenije, ki z jutrišnjim dnem v celoti prepoveduje vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih, šolah in zavodih, vam svetujemo, da (mnogi ste to že storili) v prvem tednu med 16. 3. 2020 in 20. 3. 2020 vsem zaposlenim na vašem zavodu odredite petdnevno izredno odsotnost z dela zaradi elementarne nesreče. S tem popolnoma prekinete delovanje šole, jo izpraznite za obdobje enega tedna, od tedaj dalje pa skupno načrtno preidete na tiste dejavnosti, ki so povezane z učenjem na daljavo, pripravljanjem zaključka tega in načrtovanjem prihodnjega šolskega leta ter ostalimi aktivnostmi, ki sem vam jih navedel v svojem dopisu pred dvema dnevoma. Tudi s strani MIZŠ, Zavoda za šolstvo in drugih strokovnih institucij boste za nadaljnje delo v naslednjem tednu prejeli ustrezne usmeritve in določila, ki vas bodo vodila v tem izjemnem obdobju. 

Lep pozdrav in srečno, 

Anton BALOH generalni direktor Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo