V torek 10.3.2020 je potekal že tradicionalni otroški parlament, ki ga v OŠ Srečka Kosovela Sežana izvajamo na pobudo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Letošnja tema »MOJA POKLICNA PRIHODNOST« je bila izbrana na lanskem nacionalnem otroškem parlamentu.

Priprave na otroški parlament so potekale že več mesecev pri urah oddelčne skupnosti, večinoma med učenci od 6. do 9. razreda. Razredniki so skupaj z učenci organizirali različne delavnice. To pomembno tematiko so na parlamentu predstavili na različne načine in sicer v šaljivih skečih, računalniških predstavitvah, anketah ter v izčrpnih poročilih. Ukvarjali so se z naslednjimi temami:  Kaj bom, ko bom velik? Kaj je pomembno pri izbiri poklica?  Zanimali pa so jih tudi  poklici nekoč in danes. Opisovali so znane ljudi in njihove poklice. Ugotavljali so, kakšne lastnosti more imeti človek pri opravljanju določenega poklica. Zelo zanimiva so bila tudi razmišljanja o poklicih prihodnosti.

Parlamenta so se poleg vodstva in nekaterih delavcev šole udeležili tudi predstavniki staršev. V zaključni debati so devetošolci predstavili nekaj misli in dilem, ki si jih zastavljajo pri odločitvi o nadaljevanju šolanja.

Šolskemu otroškemu parlamentu običajno sledi še medobčinski, ki pa letos zaradi izrednih razmer odpade.

Mentor SUŠ: Danilo Ravbar