V plavalni šoli se učenci trudijo, da bi se čimboljše naučili in priznanje usvojili.
Aktiv 5.a, 5.b