Na osnovni šoli v Sežani smo pred štirimi leti oblikovali načrt za ureditev atrijskega prostora med prvo in drugo triado. Ideja ni ostala le na papirju, danes imamo na tem prostoru šolski vrt s čebelnjakom.

Pri ureditvi le tega, smo sledili smernicam Inštituta za trajnostni razvoj in se vključili v program Šolski ekovrtovi, v okviru katerega lahko pridobi šola poseben znak. V obdobju od leta 2017, ko smo znak pridobili prvič, pa  do 2019, smo na vrtu pridobili čebelnjak, mize in klopi za učenje na prostem. Skrbno smo načrtovali zasaditve, kompostirali, kolobarili, uporabljali ekološka gnojila, semena in sadike.

  1. novembra 2019 sva se dve od štirih mentoric dejavnosti na eko vrtu udeležili izobraževanja in podelitve znaka za obdobje dveh let. OŠ Sežana je znak prejela že drugič, s tem so nas nagradili za preteklo delo in hkrati spodbudili k nadaljevanju.
    S podpisom častne izjave ter pridobitvijo listine z znakom smo se zavezali, da bomo za šolski vrt in čebelnjak skrbeli ekološko in trajnostno.

Kako je potekal nastanek vrta vse do danes, si lahko ogledate v predstavitvi tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesna Perhavec