Učenci od 2. do 9. razreda pričnejo prvi šolski dan s poukom ob 8.00 uri. Sprejem prvošolcev bo ob 9.00 uri v šolski jedilnici. Učenci 2. in 3. razredov počakajo na učiteljico pred matično učilnico na razredni stopnji. Učenci 4.D in učenci od 6.-9. razreda počakajo na učitelja v avli pred knjižnico ali v jedilnici. Učenci 5. razredov in učenci 4.A, 4.B in 4.C počakajo na učitelja v avli Ljudske univerze.

Učenci vozači 4.a, 4.b in 4.c ter 5.r, ki prihajajo v šolo iz smeri Lipica – Lokev in bodo obiskovali pouk na Ljudski univerzi, v jutranjem času izstopijo iz avtobusa pred sodiščem. Po končanem pouku vstopajo na šolski avtobus na postajališču za matično šolo pri Karsiki.

Učenci bodo imeli prve štiri ure pouk s svojim razrednikom. S seboj naj imajo šolske copate, beležko, svinčnik in mapo. Prvi šolski dan bo brezplačna šolska malica za vse učence, kosilo bo potekalo po prijavah, ki so bile oddane v mesecu juniju.

Vozni redi ostajajo nespremenjeni, vendar kljub temu prosimo, da še enkrat natančno pregledate vozni red posamezne relacije.

Prvi šolski dan bo enoten odvoz šolskih avtobusov. Avtobusi bodo odpeljali med 12. 15 in 12.30 v vse smeri. Ostalih odvozov ne bo.

Tudi prvi šolski dan bo organizirano podaljšano bivanje oz. varstvo.

Vsem učencem želimo prijeten in uspešen začetek novega šolskega leta.

Vodstvo šole