V letošnji dobrodelni akciji Karitasa Pokloni zvezek so učenke in učenci podaljšanega bivanja zbirali velike zvezke s črtami za sovrstnike. V akciji so sodelovali tudi učenci ostalih razredov šole. Na razglednico, ki so jo vložili v zvezek, so napisali sovrstniku pozdrav in lepe želje. Zbrali smo 264 zvezkov in jih predali predstavnici Karitasa. Vsem učencem in učenkam, ki so sodelovali v akciji in njihovim staršem se najlepše zahvaljujemo.  Hvala učiteljem, ki so učenke in učence spodbujali, da so prinesli zvezke.

vodja aktiva PB Vesna Sovdat