Z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet retorika, smo v torek, 21. 5. 2019, obiskali Občino Sežana. Sprejela nas je vodja stikov z javnostmi v kabinetu župana gospa Mateja Grzetič Žerjal.

Predstavila nam je, zakaj in kako na Občini Sežana komunicirajo z različnimi javnostmi, orodja, ki jih pri tem uporabljajo, kakšne so zakonske obveznosti občine glede komuniciranja in kakšne so izbirne aktivnosti. Spoznali smo konkretne primere informiranja občanov, komuniciranja z novinarji, predstavitev občine s promocijskimi materiali ipd.

Učenci so na koncu razmišljali, kaj vse je potrebno storiti za organizacijo valete, in ugotovili, da je za dobro izvedbo pomembno imeti tudi retorične sposobnosti, s katerimi nenazadnje lahko pridobijo sponzorska sredstva.

Na ta način smo v okviru izbirnega predmeta spoznali pomen retorike v vsakdanjem življenju, retorične spretnosti so namreč v sodobnem času zelo pomembne za uveljavitev posameznika in prepoznavnost širše družbene skupnosti.

Besedilo in fotografije: Danilo Badovinac