Starše učencev 3.c in 3.d razreda obveščamo, da so učenci srečno prispeli v Cerkno, se namestili po sobah ter pričeli z dejavnostmi po programu.
Vodstvo šole