OBVESTILO

V soboto, 11. maja 2019, bo delovna sobota. V skladu s šolskim koledarjem bomo nadomeščali petek, 3. maj 2019, zato bo na ta dan potekal pouk po petkovem urniku.

Organizirano bo tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Malico bodo imeli tisti učenci, ki so nanjo naročeni. Kdor pa bi želel imeti tudi šolsko kosilo, naj se nanj prijavi v pisarni št. 11 pri Mateji Jankovič najkasneje do petka, 10. maja 2019.

Izbirni predmeti  7. šolsko uro odpadejo.

Organiziran bo samo prvi odvoz šolskih avtobusov, ki bo potekal v skladu z veljavnim voznim redom. Drugega odvoza ne bo.

Vodstvo šole