Prvi šolski dan so se na Podružnici Lokev po dolgih počitnicah spet srečali učenci. Letos prvič tudi 5. razred.

Ta dan so s prijetnim kulturnim programom medse sprejeli prvošolko. Skupaj so se posladkali s torto.

V novo šolsko leto so jih pozdravili predstavnica vodstva šole, župan občine Sežana, predsednik KS Lokev – Prelože, policistka in vodja aktiva PŠ Lokev.