V sredo, 5. 9. 2018 smo se z učenkami prostovoljkami udeležili zanimive, privlačne in ustvarjalne akcije ter pripomogli k širjenju novice o akciji Očistimo Slovenijo 2018 in ozaveščanju sokrajanov o problematiki odpadkov.

K sodelovanju nas je povabilo Društvo Ekologi brez meja. Podjetje Tam-tam je na točno določenih lokacijah v devetih mestih Slovenije ponudilo prostor za ustvarjalno izdelavo plakata iz odpadkov.

Vsakemu izbranemu kraju je bila določena pripadajoča črka. Vseh devet črk skupaj sestavlja napis ŠE ZADNJIČ. Napis in akcija z reklamnimi panoji imata dvojno sporočilo – želimo si, da bomo tokrat res zadnjič čistili, ker potem ne bo več potrebno in da združi celotno Slovenijo.

Akcija se bo zaključila 15. 9. 2018, ko bodo prostovoljci  150 držav združili moči in čistili na isti dan.Cilji akcije Očistimo Slovenijo 2018 ŠE ZADNJIČ so:

  1. Na dan akcije očistimo čim več divjih odlagališč in Sloveniji omogočimo, da ponovno »zadiha«!
  2. Na vseh ravneh (nacionalno in regionalno) skrbimo za osveščanje o trajnostnem življenju ter še posebej preventivi smetenja.
  3.  Aktivno osveščamo o naših 4 ključnih področjih delovanja: zero waste filozofiji, pomenu ponovne uporabe izdelkov in njihovih surovin, preprečevanju smetenja ter borbi proti zavrženi hrani.
  4. Navdušiti vse Slovence, da poslanstvo skrbnega ravnanja do okolja ter odnosa do njega prenašajo med svoje družine, prijatelje, znance, poslovna partnerje itd. ter s svojim zgledom navdihujejo vse generacije, ki jim sledijo!

Naš plakat si lahko ogledate na Partizanski cesti nasproti avtobusne postaje. Ustvarjale so Hana Funa, Špela Bezjak Zupančič, Nina Kariž in Lana Hreščak.

Mateja Melan