7. MAJ – slovenščina (6. in 9. razred)

9. MAJ – matematika (6. in 9. razred)

13. MAJ – angleščina (6. razred), likovna umetnost (9. razred)