21. in 22. marca smo z učenci 6., 7. 8. in 9. razredov pri urah slovenščine obeležili Kosovelov rojstni dan, ki je bil sicer v soboto, 18. 3., in svetovni dan poezije (21. 3. ). Učenci 6. razredov so Kosovelove pesmi pretvarjali v slikopise. Učenci 7. razredov so njegove pesmi prepisali tako, da so njihovo vsebino ponazorili z obliko, pri čemer so nastale likovne pesmi. 8. in 9. razredi pa se se preizkusili v pisanju japonske pesniške oblike haiku, ki so jo nato zapisali na izrezan in skupaj zalepljen Černigojev portret Srečka Kosovela. Najlepše izmed nastalih izdelkov smo nato izobesili v šolski jedilnici.