V sredo, 28. septembra 2022, so imeli učenci 1. razreda zanimiv naravoslovni dan.

Obiskali so vinogradnika g. Uršiča in kmetijsko zadrugo Vinakras Sežana.

Prijazno so jih sprejeli. Vinogradnik jim je razložil postopek predelave grozdja v vino. Ogledali so si pripomočke za trgatev in predelavo grozdja. Izvedeli so, kaj vse lahko pridelamo iz grozdja. Z grozdjem so se tudi posladkali.

V  kmetijski zadrugi Vinakras jih je vodič seznanil s postopkom od sprejema grozdja, tehtanja, merjenja sladkorja, stiskanja, skladiščenja v velikih cisternah pa vse do polnjenja vina v steklenicah.

Otroci so primerjali pripomočke pri kmetu in v zadrugi ter se čudili ogromnim mlinom in cisternam.

Pot so nadaljevali po stari vrhovski cesti do vinograda, si ga ogledali in okušali še zadnje grozdje, katerega so sami nabrali. Nekateri pa so ustvarjali iz naravnih materialov.

Nasmejanih obrazov in malce lepljivih rok, so se vrnili v šolo.

Za aktiv 1.r. : Breda Čuk in Helena Škabar Tučka