V ponedeljek, 11. oktobra 2021, so imeli učenci 1. razreda zanimiv naravoslovni dan.

Po malici sta dva oddelka obiskala vinogradnika g.Uršiča, dva pa kmetijsko zadrugo Vinakras. Nato so se zamenjali.

Prijazno so jih sprejeli. Gospod Robert jim je razložil postopek predelave grozdja v vino. Ogledali so si pripomočke za trgatev in predelavo grozdja ter vinsko klet. Z grozdjem so se tudi posladkali.

V  kmetijski zadrugi Vinakras jih je vodič seznanila s postopkom od sprejema grozdja, tehtanja, merjenja sladkorja, stiskanja, do skladiščenja v velikih cisternah.

Otroci so primerjali pripomočke pri kmetu in v zadrugi ter se čudili ogromnim mlinom in cisternam.

Pot so nadaljevali po stari vrhovski cesti čez avtocesto do vinograda in si ogledali, kje raste grozdje.

Zadovoljni in polni novih vtisov, so se vrnili v šolo.

Za aktiv 1.r. : Breda Čuk