V tednu med 17. in 22. majem so na šoli potekale likovne, literarne in medvrstniške dejavnosti v sklopu praznovanja svetovnega dneva čebel. Poseben pečat praznovanju pa je dalo rojstvo dveh novih čebeljih družin v šolskem čebelnjaku.

Učenci od 1. do 5. razreda so pri pouku spoznali veliko zanimivosti iz življenja čebel in njihovih skrbnikov čebelarjev. Naši mladi čebelarji pod mentorstvom učitelja Igorja Medena so obiskali vsak oddelek in mlajšim učencem predstavili šolski čebelnjak in čebelje družine v njem. Čebelnjak in njegove stanovalce so si tudi pobliže ogledali in se prepričali o pomenu teh pridnih delavk za nas ljudi.

Pri urah likovne umetnosti so pridno risali, slikali in odtiskovali. V popoldanskem času pa so pokazali svoje ročne spretnosti pri ustvarjanju izdelkov za okrasitev skupnih prostorov razredne stopnje in ljudske univerze.

Tudi učenci od 6. do 9. razreda so teden preživeli ustvarjalno in poučno. Pod mentorstvom učiteljice Mateje Melan so med drugim nastale čudovite keramične cvetlice, ki sedaj krasijo šolski čebelnjak in številne čebele kot del okrasitve šolske jedilnice. Pod mentorstvom knjižničark Aleksandre Furlan in Katarine Weber so učenci iskali dejstva in podatke o čebelah ter ljudske pregovore in rekla. Najzanimivejše so nato zapisali v obliki panjskih končnic, ki so našle prostor na razstavi ob mnogih čebelah in velikih čebelnjakih. Pomemben del razstave je tudi satovje v obliki Slovenije in plakat o Antonu Janši, delo učencev šestih razredov. Oboje kot poklon začetniku sodobnega čebelarstva in cenjenemu učitelju čebelarstva na Dunaju.

Letos smo tako že četrtič praznovali svetovni dan čebel, ki je bil sprejet predvsem na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in s pomočjo naše države. Ob tej priložnosti ste vabljeni na virtualno razstavo izdelkov naših učencev. Za pomoč pri izvedbi le-te, gre zahvala računalničarju Davidu.

Silvija Oven in Neža Pahor