V torek, 29. septembra 2020, so imeli učenci 1. razreda zanimiv naravoslovni dan.

Razdelili so se v dve skupini. Ena skupina je obiskala vinogradnika g.Uršiča, druga pa kmetijsko zadrugo Vinakras. Po malici sta se skupini zamenjali.

Prijazno so jih sprejeli. Gospod Robert jim je razložil postopek predelave grozdja v vino. Ogledali so si pripomočke za trgatev in predelavo grozdja ter vinsko klet. Z grozdjem so se tudi posladkali.

V  kmetijski zadrugi Vinakras jih je vodička seznanila s postopkom od sprejema grozdja, tehtanja, merjenja sladkorja, stiskanja, do skladiščenja v velikih cisternah.

Otroci so primerjali pripomočke pri kmetu in v zadrugi ter se čudili ogromnim mlinom in cisternam.

Pot so nadaljevali po stari vrhovski cesti čez avtocesto do vinograda in si ogledali, kje raste grozdje.

Zadovoljni in polni novih vtisov, so se malo utrujeni vrnili v šolo.

Za aktiv 1.r. : Breda Čuk in Nadja Vovk