V obdobju razglašene epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji, vas obveščamo o novi odločitvi Vlade Republike Slovenije za področje vzgoje in izobraževanja:

Vlada Republike Slovenije bo danes izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katero bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva otrok.

Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti.

Od 16. 3. 2020 bo torej prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v: vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, glasbenih šolah,
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, domovih za učence, dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
organizacijah za izobraževanje odraslih,
študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S to okrožnico preklicujemo vsebino okrožnice št. 6030-1/2020/9 z dne 13. 3. 2020, in sicer zapis v prvem poglavju (1. Zaprtje šole od 16. 3. 2020 dalje) in zapis v tretjem poglavju (3. Naloge ravnatelja) ter vsebino okrožnice št. 6030-2/2020 posredovane javnim vrtcem, zasebnim vrtcem in zasebnim varuhom na domu, ki se je nanašala na nujno varstvo otrok. Navedene vsebine se nadomestijo z vsebino današnje okrožnice.

Lep pozdrav,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo