Med 21. in 25 oktobrom 2019 je potekala humanitarna akcija zbiranja starega papirja. Zbranega je bilo 10883 kg papirja.

Največ papirja je zbral 5.C (721 kg), drugo največjo količino je zbral 5.B (682kg), tretje mesto pa je zasedel 2.D (639 kg). Denar od zbranega papirja bo namenjen v šolski sklad za učence iz socialno ogroženih družin.

Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo učencem in delavcem šole (še posebno hišnikoma), staršem in starim staršem. Naslednja humanitarna akcija bo predvidoma aprila 2020.

Mentor Skupnosti učencev šole: Danilo Ravbar