Razpored popravnih izpitov:

( učenci morajo pred pristopom k popravnemu izpitu oddati prijavnico v tajništvo šole!! )

 

Predmet Datum Učilnica

MATEMATIKA –   pisno ob 10.45

–       ustno ob 11.50

ponedeljek 9.9.2019

311

pisarna ŠSS

ANGLEŠČINA –   pisno ob 10.45

–       ustno 12.25

 

ponedeljek 9.9.2019

311

pisarna ŠSS

GEOGRAFIJA – ustno ob 10.45

 

sreda 11. 9. 2019 pisarna ŠSS

 

 

 

 

 

Izpitna komisija