Starše učencev 9. razreda obveščamo, da bo vpogled v nacionalne preizkuse znanja v sredo, 5. junija 2019, od 15.00 do 16.00 ure v računalniški učilnici (306). Starši naj se na vpogled preizkusov znanja predhodno najavijo.

Dostop do elektronsko vrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf) je mogoč s pomočjo učenčeve šifre in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

 

Vodstvo šole