V tednu med 11. in 12.12.2018  so na naši šoli  za učence šestih razredov potekala preventivna predavanja in delavnice o varni rabi interneta.
Predstavnica SAFE.SI je z učenci spregovorila o spletnem ustrahovanju in spletnem nasilju. Učence je opozorila na pasti interneta ter poudarila, da je na spletu nujno potrebno poskrbeti za varnost in zasebnost.

Z neznanci ne navezujemo stikov, ne razkrivamo svojih osebnih podatkov in ne objavljamo fotografij. Pri komunikaciji na internetu upoštevamo pravila spletnega bontona, smo strpni in prijazni. Vzdržimo se nesramnih, žaljivih in neustreznih komentarjev. Če opazimo kakršno koli spletno nasilje ali smo celo žrtve le-tega, o tem obvestimo odrasle.

SAFE.SI že od leta 2005 deluje kot nacionalna točka osveščanja otrok, najstnikov in odraslih o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Uporabnike ozavešča, kako se lahko zaščitijo pred tveganji in kako odgovorno uporabljajo splet in sodobne tehnologije. Veliko koristnih informacij lahko otroci in starši dobijo na njihovi spletni strani https://safe.si/.

S SAFE.SI naša šola sodeluje že vrsto let. Organizirali smo že predavanja za starše, vsako leto pa tudi preventivne delavnice za učence. V letošnjem šolskem letu so delavnice izvedli že v vseh tretjih razredih, spomladi pa bodo prišli v osme razrede.

Vsi si želimo, da bi naši učenci dosegli visoko stopnjo osveščenosti o varni uporabi interneta in sodobnih tehnologij.

šolska svetovalna služba