Smo tisto, kar delamo večkrat. Odličnost torej ni dejanje, ampak je navada.