Prvo vzgojno – izobraževalno obdobje – 1. Triada

RAZRED VSEBINA ČAS ODG. UČITELJ 
1. Predstavitev in potek dela  6. 9. 2023 razredničarke 
1. Predavanje (branje) in opisne ocene     28.11. 2023 razredničarke 
1. Roditeljski sestanek: Učenje 4. 4. 2024 razredničarke 
bodoči 1. Naš otrok bo postal šolar maj 2024 svetovalna služba, učiteljice 
2. Predstavitev dela v 2. razredu 5. 9. 2023 razredničarke 
2. Šola za starše November 2023 predavatelj, razredničarke 
2. Pregled uspeha, analiza dela, bodoče naloge 26.3.2024 razredničarke 
3. Predstavitev dela v 3. razredu 11.9. 2023 razredničarke 
3. Šola v naravi in plavalni tečaj november, 2023 razredničarke 
3. Pregled uspeha, analiza dela, bodoče naloge marec/april 2024 razredničarke 

Drugo vzgojno – izobraževalno obdobje – 2. Triada

RAZREDVSEBINAČASODG. UČITELJ
4.r.1. RS: Predstavitev dela v 4. r.19. 9. 2023razrednik
4.r.2. RS: PREDAVANJE ZA STARŠE IN RS, GUnov. 2023razrednik
4.r.3. RS Analiza uspeha in vedenja5. 2. 2024razrednik
5.r.1.RS Predstavitev dela v 5. r.7. 9. 2023Razrednik, učitelj PB
5.r.2. RS Analiza učnega uspeha in vedenja6. 2. 2024razrednik
5.r.3. šola v naravi2024razrednik
6.r.1. RS Predstavitev  dela12. 9. 2023razrednik
6.r.2. RS Zimska šola v naravidecember 2023razrednik
6.r.3. RS Analiza učnega uspeha, predstavitev NPZ-ja in evalvacija delaapril 2024razrednik

Tretje vzgojno – izobraževalno obdobje – 3. Triada

RAZREDVSEBINAČASODG. UČITELJ
7. r.Predstavitev življenja in dela na šoli20. 9. 2023razredniki
7.r.Predavanja za starše, oddelčna problematika, individualni razgovorifebruar 2024svetovalna služba in razredniki
7.r.Šola v naravi, Analiza uspeha in vedenjamarec 2024razredniki
8.r.Predstavitev življenja in dela na šoli13. 9. 2023razredniki
8.r.Šola v naravijanuar 2024razredniki
8.r.Analiza uspeha in vedenjaapril/maj 2024razredniki
9. r.Predstavitev življenja in dela na šoliseptember 2023razredniki
9.r.Poklicno usmerjanje, pregled dela, uspeha in vedenjajanuar 2024svetovalna služba + razredniki
9.r.Valeta ter pregled dela, uspeha in vedenjaapril/maj 2024razredniki