Prvo vzgojno – izobraževalno obdobje – 1. Triada

RAZRED VSEBINA ČAS ODG. UČITELJ 
1. Predstavitev in potek dela  29. 8. 2022 razredničarke 
1. Predavanje (branje) in opisne ocene     13. 12. 2022 razredničarke 
1. Roditeljski sestanek: Učenje 13. 4. 2023 razredničarke 
bodoči 1. Naš otrok bo postal šolar maj 2023 svetovalna služba, učiteljice 
2. Predstavitev dela v 2. razredu 20. 9. 2022 razredničarke 
2. Šola za starše November 2022 predavatelj, razredničarke 
2. Pregled uspeha, analiza dela, bodoče naloge 28.3.2023 razredničarke 
3. Predstavitev dela v 3. razredu 13. 9. 2022 razredničarke 
3. Plavalni tečaj Oktober, 2022 razredničarke 
3. Pregled uspeha, analiza dela, bodoče naloge marec/april 2023 razredničarke 

Drugo vzgojno – izobraževalno obdobje – 2. Triada

RAZRED VSEBINA ČAS ODG. UČITELJ 
4. r. 1. RS: Predstavitev dela v 4. r. 22. 9. 2022 razrednik 
4. r. 2. RS: Novoletni sejem 6. 12. 22 razrednik 
4. r. 3. RS Analiza uspeha in vedenja 2. 2. 2023 razrednik 
5. r. 1.RS Predstavitev dela pri pouku 5. r. 26. 9. 2022 razrednik 
5. r. 2. RS Analiza učnega uspeha in vedenja 2. 2. 2023 razrednik 
5. r. 3. šola v naravi 2023 razrednik 
6. r. 1. RS Predstavitev  dela 21. 9. 2022 razrednik 
6. r. 2. RS Analiza učnega uspeha in vedenja, šola v naravi januar ali februar 2023 razrednik 
6. r. 3. RS Predstavitev NPZ-ja in evalvacija dela april 2023 razrednik 

Tretje vzgojno – izobraževalno obdobje – 3. Triada

RAZRED VSEBINA ČAS ODG. UČITELJ 
7. r. Predstavitev življenja in dela na šoli 22. 9. 2022 razredniki 
7. r. Predavanja za starše, individualni razgovori januar 2023 svetovalna služba in razredniki 
7. r. Analiza uspeha in vedenja maj 2023 razredniki 
8. r. Predstavitev življenja in dela na šoli  19. 09. 2022 razredniki  
8. r. Šola v naravi februar 2023 razredniki 
8. r. Analiza uspeha in vedenja  april 2022 razredniki 
9. r. Predstavitev življenja in dela na šoli september 2022 razredniki 
9. r. Poklicno usmerjanje, pregled dela, uspeha in vedenja januar 2023 svetovalna služba + razredniki 
9. r. Valeta ter pregled dela, uspeha in vedenja april 2023 razredniki