Aktualni roki popravnih izpitov – 2023

NAKNADNI ROK POPRAVNIH IZPITOV ZA BIVŠE DEVETOŠOLCE:

ANGLEŠČINA: ponedeljek, 27. februar 2023: 10.00 – pisni del, 13.30 – ustni del

MATEMATIKA: sreda, 1. marec 2023: 8.50 – pisni del, 12.30 – ustni del

Ocenjevanje

Ocenjevanje znanja je lahko opisno ali številčno. Opisno uporabljamo v vseh oddelkih1. in 2. razreda. V vseh ostalih je ocenjevanje le številčno z ocenami od 1 do 5. Pisno ocenjevanje znanja je predhodno napovedano. V začetku vsakega ocenjevalnega obdobja je izdelan razpored pisnega ocenjevanja.

Nacionalno preverjanje znanja

V 9. razredu je obvezno preverjanje znanja, pridobljenega od 6. do 9. razreda, pri slovenskem jeziku in matematiki, tretji predmet pa določi minister izmed štirih predmetov, napovedanih ob začetku šolskega leta.

NPZ je predvidoma v maju.

Zunanje preverjanje znanja bomo izvedli tudi za učence 6. razreda (po 2. triadi). Preverja se  znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Preverjanje ne vpliva na šolski učni uspeh.