INFORMACIJE O POKLICNI ORIENTACIJI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

 Spoštovani starši, dragi učenci!

V letošnjem šolskem letu bomo z učenci 9. razredov nadaljevali s poklicnim informiranjem. Glede na covid situacijo in šolanje na daljavo se bomo prilagodili razmeram in učence informirali in jim svetovali preko kanala v eAsistentu, ki bo namenjen prav devetošolcem in vpisu v srednjo šolo.

Prvi korak pri informiranju je bil tehniški dan, ki smo ga izvedli v šoli in je učencem nudil osnovne informacije o srednjih šolah s poudarkom na deficitarnih poklicih. Podoben tehniški dan je bil za učence organiziran že lani, ko so bili v osmem razredu in so se učencem predstavile srednje šole iz okolice (obala, Nova Gorica, Postojna).

Predvideno je bilo še izpolnjevanje Vprašalnikov o poklicni poti, kar pa bomo zaenkrat prestavili na čas, ko se vrnemo v šolo.

 

Kako izbrati srednjo šolo?

 Učenci imajo na voljo različne srednje šole:

GIMNAZIJE:
Na gimnazije se navadno vpisujejo učenci z boljšimi dosežki in dobrimi učnimi navadami. Na gimnazijah pridobivajo splošno znanje, ki jih pripravi na vpis na višje šole ali fakultete. Po gimnaziji pridobimo naziv gimnazijski maturant in se običajno še ne odločajo za zaposlitev. Gimnazija je najzahtevnejši program srednješolskega izobraževanja, zahteva redno delo, učenje, dobre delovne navade in veliko vedoželjnosti ter radovednost dijakov. Danes poznamo veliko usmerjenih gimnazij kot so klasična, škofijska, dramska, likovna, glasbena, športna, tehniška in ekonomska. Tudi te gimnazija dajo dijakom splošna znanja, pripravijo pa jih tudi na vpis v višjo šolo ali fakulteto specifične smeri (po ekonomski gimnaziji imajo dijaki že nekaj več podlage za npr. ekonomsko fakulteto).

4- LETNE STROKOVNE OZ. TEHNIŠKE SREDNJE ŠOLE:
tudi 4–letne srednje šole so namenjene učencem, ki imajo razvite učne navade, ki imajo razmeroma dobre ocene v osnovni šoli in ki jih izbrana smer zanima. Taka šola dijakom poda splošna znanja, poleg tega pa tudi dodatna znanja iz strokovnih predmetov. Tako so dijaki npr. po ekonomski srednji šoli že pripravljeni na delo, lahko pa se izobražujejo dalje. Program se zaključi s poklicno maturo. Po želji lahko dijak zaključi tudi s splošno maturo, vendar mora opravljati v 4. letniku in na maturi dodaten (peti) predmet.

3- LETNE SREDNJE POKLICNE ŠOLE:
to so poklicne šole, ki dijaka pripravijo na določen poklic. Če torej obiskujete npr. računalniško 3–letno srednjo šolo, boste po končani šoli lahko samostojno delali na področju računalništva. Po takšni šoli se lahko takoj zaposlite, saj šola da zelo veliko praktičnih znanj, ima tudi obvezno prakso, kjer dijaki nabirajo izkušnje pri delodajalcih. Če želite hitreje do poklica, če vas zanima določeno področje, ter vam teoretično učenje in dolgoletno šolanje ni v interesu, je poklicna šola prava izbira. Na nekaterih poklicnih šolah lahko izberete tudi t. i. program +2, kjer z dvema dodatnima letoma izobraževanja pridobite naziv tehnik.

– 2- LETNE POKLICNE SREDNJE ŠOLE OZ. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE:
2 letna poklicna šola je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli večje učne težave in učno niso uspešni. Takšna šola temelji na praktičnih znanjih, poudarjeno je pridobivanje konkretnih veščin, ki jih bodo dijaki potrebovali pri svojem delu. Po šoli se lahko takoj zaposlite na delovnih mestih, kjer navadno delate kot pomočnik drugim zaposlenim. Ta izbira je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli velike učne težave, njihova pot do poklica pa je tako krajša in lažja.

Kako bo letos potekalo poklicno odločanje?

 Učenci bodo najprej pridobivali informacije o šolah in poklicih. Potem pa se bo nadaljevalo poklicno svetovanje pri šolskih svetovalnih delavkah. Le-to bo v času šolanja na daljavo potekalo preko kanala v eASS; kasneje pa kot pogovori učenca s svetovalno delavko na šoli. Pri šolskih svetovalnih delavkah boste lahko tudi starši skupaj z otrokom poskušali najti odgovore na vaša vprašanja in se na koncu odločiti za najbolj ustrezno srednjo šolo.

V zimskem času so običajno srednje šole organizirale dneve odprtih vrat, kjer so vam predstavile svoje programe in potek šolanja. Zaradi covida so se letos srednje šole odločile, da vam devetošolcem svoje šole predstavijo na drugačen način. Vse šole imajo dobro urejene spletne strani; večina pa jih bo organizirala tudi predstavitve preko zoom srečanj. O tem vas bomo sproti obveščali preko našega kanala v eASS, ki mu redno sledite

V januarju smo planirali roditeljski sestanek za starše prav na temo izbora srednje šoe in vpisa. Kako bomo RS izvedli, je odvisno od covid ukrepov in vas bomo o tem naknadno obveščali.

V februarju pred zimskimi počitnicami so planirani informativni dnevi na srednjih šolah. V kolikor bodo to dopuščali vladni ukrepi vezani na covid, boste učenci lahko obiskali srednje šole in programe, ki so v vašem ožjem izboru in jih boste želeli bolje spoznati. Po tem boste skupaj s starši, svetovalno delavko in vsemi pridobljenimi informacijami izbrali srednjo šolo, na katero se želite vpisati. Pri tem vam bomo v šoli v podporo ter vam nudili pomoč pri pravilni izbiri.

Obveščamo vas, da imajo vse srednje šole na svojih spletnih straneh osnove informacije o programih, predmetnikih in morebitnih omejitvah glede vpisa. Svetujemo vam, da si skupaj s starši ogledate spletne strani izbranih srednjih šol. Veliko  koristnih informacij zlasti o poklicih dobite na spletni strani https://www.mojaizbira.si/

V kolikor se bomo vrnili v šolo, boste v marcu 2021 učenci skupaj s psihologinjo oz. pedagoginjo izpolnili prijavnico za vpis v srednjo šolo. Prijavnice bo osnovna šola posredovala na izbrane srednje šole. Če bi zaradi ukrepov v povezavi s covidom bili doma tudi spomladi (srčno upamo, da ne), vas bomo obvestili, na kakšen način pošljete vašo prijavo za vpis na srednjo šolo.

 

Nekaj uporabnih in koristnih povezav:

  Spoštovani starši,

če želite še dodatne informacije pri svetovalni delavki, vas prosimo, da nam pišete preko eASS, preko e-pošte ali pa nas pokličete na tel. številko 05 – 7311883 oz. 05 – 7311884. Hvala!


ROKOVNIK
ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE
ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

1. Objava RAZPISA na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in seznanjanje učencev 11.2.2021
2. Informativni dnevi 12.2. in 13.2. 2021
3. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š) do 4.3. 2021
4. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazija in ekon.gimnaz. med 11.3. in 20.3. 2021
5. Pisanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022

konec marca

(zadnji rok je    2. 4. 2021)

6. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (na internetu)

8.4. 2021

do 16.00 ure

7. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 do  22.4.2021
8. Javna objava omejitev vpisa (internet) 21.5.2021
9. Obveščanje učencev o omejitvah vpisa ­→  27.5. 2021
10. VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentov za vpis po razporedu srednjih šol)

med 16.6. in 21.6. 2021

(do 14.00 ure!)

11. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka →  21.6. 2021
12. Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet) →  21.6.2021

pripravila šolska svetovalna služba

(Skupno 1.903 obiskov, današnjih obiskov 2)