UČENJE NA DALJAVO

Nasveti za učence in starše

Dragi učenci in starši,

želimo, da bi »učenje na daljavo«, v katerega nas je prisilila nastala situacija, sprejeli  kot dodaten  izziv na poti uspešnega doseganja ciljev in trajnega znanja.

Učencem pri tem pomagamo učitelji, šolski svetovalni delavci, učitelji dodatne strokovne pomoči, doma pa vi, starši. Zavedamo se, da motivacija za tako učenje pada pri vseh udeležencih izobraževanja, še prav posebno pri učencih. V želji, da bi vaše delo doma potekalo čim bolj sproščeno in tekoče, vam ponovno posredujemo nekaj nasvetov.

Tako za učence, kot za starše  smo šolske svetovalne delavke Karmen Tavčar (pedagoginja),  Meta Pavletič Pieri (psihologinja) in Jadranka Mihalič (pedagoginja) dosegljive na e-naslovih: karmen.tavcar@gmail.com, meta.pavletic@gmail.com, jadranka.mihalic@guest.arnes.si.  

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

1) DRUŽINSKI POGOVORI

 • pogovor starši-otroci o nastali situaciji, spremljanje stanja v Sloveniji in v svetu – primerno otrokovi starosti in razvojni stopnji
 • jasen pogovor o namenu učenja na daljavo – naj nova oblika učenja postane priložnost uspešnega samostojnega učenja in utrjevanja učnih navad.
 • poudarjanje pomena higienskih navad – naj postanejo in ostanejo naša rutina tudi vnaprej.

2) POGOJI ZA UČENJE NA DALJAVO

 • mirno vzdušje, primerno za uspešno učenje in delo
 • kotiček za učenje (prostor, kjer se učenec dobro počuti, urejen delovni prostor, prava osvetlitev)
 • čas učenja (urnik učenja, odvisno od tipa učenca, bioritma…)

3)  PRIPRAVA IN MOTIVACIJA ZA UČENJE

 • sproščenost, zbranost (dobro naspani, siti, uvodne sprostitvene in razvedrilne dejavnosti npr. možganska telovadba)
 • motivacija (kaj novega se bom danes naučil, zvedel, spoznal, poizkusil narediti, zakaj se učiti – da izpolnim zastavljene cilje, želje, ki so najboljša učenčeva motivacija)

4) NAČRT UČENJA

 • izdelava načrta učenja – pomoč, da se učenec zna bolje organizirati in učenje opravi v določenem času (dnevni, tedenski načrt). Pri tem učenci sledijo navodilom učitelja za posamezni razred oziroma predmet. Urnik si lahko učenci natisnejo in prilepijo/namestijo na vidno mesto ali imajo na vidnem mestu na računalniku.
 • struktura in rutina naj bosta vodilo vsakega dneva, kar poveča občutek varnosti in lastne vloge pri nadzoru svojega dela.
 • učenje naj poteka strnjeno z vmesnimi odmori
 • tisti, ki se uči, je vedno učenec

5) UČENJE UČENJA

 • Tisti, ki se uči, je vedno učenec. ( Učenci naj delo opravijo čim bolj samostojno. Starši nudijo učencem pomoč, mlajšim pomagajo pri načrtovanju časa, dela, podajanju navodil, iskanju pomenov. Učence spodbujajo, motivirajo, tudi s pohvalo).
 • Učenci se glede na učni stil (vidni, slušni, telesno gibalni) uspešno učijo, tako da si organizirajo učno gradivo (npr. razdelitev snovi na manjše enot), podčrtujejo bistvo, pobarvajo ključne besede, glasno ponavljajo snov, povezujejo in združujejo informacije. Najbolj pomembno pa je, da snov ponavljajo (glasno, ob miselnem vzorcu/ključnih besedah/izpiskih, med hojo,…) Šele s ponavljanjem informacije postanejo del dolgoročnega spomina, kar pomeni, da lahko naučeno znanje  uporabimo, povežemo z drugim znanjem in kadarkoli prikličemo v spomin.
 • Refleksija o učenju (kako sem se učil, koliko znam).

6) EVALVACIJA OPRAVLJENEGA DELA

 • Učenci naj redno in dosledno spremljajo svoje delo. Starši jim pomagajo pri pregledu opravljenih nalog in izdelkov (kaj so že opravili, kaj jih še čaka). Starši naj jim bodo v oporo in pomoč. Sprotna evalvacija opravljenega dela prispeva k večji notranji motivaciji učencev.

7)  IN ČISTO NA KONCU  

Naj bo izobraževanje na daljavo izziv. Marsikaj, kar se bomo v teh tednih in mesecih naučili, bomo lahko pozneje s pridom koristili  pri delu v šoli in življenju nasploh.

Po drugi strani pa lahko marsikomu, sploh v danih prisilnih okoliščinah, povzroča resne težave. Zato je  pri načrtovanju dejavnosti za šolarje dobro upoštevati nekatere pomembne dejavnike.

Pri načrtovanju se  držite načela MANJ JE VEČ, VEČ JE LAHKO HITRO PREVEČ.

Ne obremenjujte se preveč z rezultati,  domače učenje naj poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju, vsakodnevnih pogovorih. Izkoristite vsak prosti trenutek za sprehod ali kakršnokoli aktivnost v naravi.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

OSTANITE  ZDRAVI, OPTIMISTIČNO NARAVNANI!

Uspešno učenje!

Šolske svetovalne delavke