ŠOLA

Letni delovni načrt 2022/23
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2021/22
Hišni red
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Načrt varnih poti
Šolski koledar 2022/ 23
Načrt integritete
Soglasje za direktno obremenitev (SEPA)
Delovni projekt pomoči
Program šole
Pravilnik o delovnem času strokovnih delavcev

VOZNI RED

Vozni red avtobusov

GOVORILNE URE

Govorilne ure 2022/23

SEZNAM POTREBŠČIN

Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/23
Učbeniški sklad in Delovni zvezki za šolsko leto 2022/23

ODSOTNOST OD POUKA

Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka iz pouka (do 5 dni)
Vloga za daljši izostanek (več kot 5 dni)
Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole
Dovoljenje staršev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB
Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID


IZBIRNI PREDMETI – OBRAZCI ZA SPREMEMEBE

I. OBVEZNI
a) Vpis
b) Zamenjava predmeta

II. NEOBVEZNI
a) Vpis
b) Zamenjava predmeta
c) Izpis

Oprostitev GLASBENA ŠOLA
Vloga

INTERESNE DEJAVNOSTI

Obvestilo o vseh interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok- obrazec

STATUS IN SUBVENCIJE

Kriteriji za dodelitev subvencij šole v naravi in vloga
Vloga za dodelitev statusa športnika, pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, potrdilo kluba

ŠOLSKA PREHRANA

Obrazci in ostali dokumenti v zvezi s šolsko prehrano se nahajajo na naslednji strani: Prehrana

ŠOLSKI SKLAD

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Pridržujemo si pravico do napak in spremembe podatkov zaradi objektivnih okoliščin.